Misteryo

FireShot Capture 11 - #monmonwrites hashtag on Instagram • P_ - https___www.instagram.com_p_BUVnUh.png

 

Sino siya?

Sabi nila siya’y batang napagkaitan ng katotohanan
Sapagkat siya ay namulat sa isang kasinungalinggan
Gusto ko siyang makilala at maging kaibigan

Sino ako?

Ano ba ang aking nakaraan
Madaming tanong ang gumugulo sa munti kong isipan
Na daig pa ang estrangherong naliligaw sa lansangan
Gusto kong malaman lahat ng dapat kong kinalakihan

Sino siya?


Nakita ko ang isang batang naglalaro malapit sa dalampasigan
May misteryong bumabalot sa kanyang kapaligiran

Nilapitan ko siya at pinagmasdan

Sino ka?

Sino ka?

Lahat ng katanungan ay biglang naliwanagan
Nang mapagtantong kami pala’y iisa lamang

 

Written: May 20, 2017

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: