Misteryo

  Sino siya? Sabi nila siya'y batang napagkaitan ng katotohanan Sapagkat siya ay namulat sa isang kasinungalinggan Gusto ko siyang makilala at maging kaibigan Sino ako? Ano ba ang aking nakaraan Madaming tanong ang gumugulo sa munti kong isipan Na daig pa ang estrangherong naliligaw sa lansangan Gusto kong malaman lahat ng dapat kong kinalakihan... Continue Reading →

Notions Of Love

  (1) We've had fears to fall like we never would want to love, at all Haven't we had our hearts been broken And letting someone in only to have us forgotten Why do we love only to think that there will always be an ending But how does one really know when a heart... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑