Binibini

Pinagmamasdan mula sa malayo Mata'y humahapdi sa hindi pagkurap Natatakot na mawala Bawat segundo'y hindi sinasayang Mahirap Pero sige, dito lang ako Dahil alam kong hindi maabot ng isang ordinaryo Gumugulo na ang isipan, hindi mawari, umiikot na ang paningin pero hindi nagsasawang titigan. Iniisip nila ako'y baliw na pero hindi ako si Sisa. Ang... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑